niedziela, marzec 18, 2018

Regulamin miniPałuki Tour

1. CEL
Popularyzacja kolarstwa.
Promocja jazdy rowerem jako formy rekreacji.
Promocja turystyki rowerowej.
Promocja Powiatu Żnińskiego jako regionu sprzyjającemu aktywnemu wypoczynkowi.
Propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia.

2. ORGANIZATORZY I WSPÓŁORGANIZATORZY
Lokalna Organizacja Turystyczna „Pałuki” - Organizator
Powiat Żniński - Współorganizator
Gmina Żnin – Współorganizator
Klub Sportowy „Szosa Żnin” - Współorganizator

3. DYSTANS
8+ km - maksymalny czas przejazdu trasy - 1h.
Start i Meta: Miejski Ośrodek Sportu / Stadion Miejski w Żninie, ul. Gnieźnieńska 7.

4. KLASYFIKACJE
Kategorie wiekowe - 8-10; 11-12; 13-14; 15-16

5. NAGRODY
5.1. Zawodnicy z miejsc I-III we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymują puchary.
5.2. Każdy finalista zawodów otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
5.3. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie osobiście podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
5.4. Dla uczestników wyścigu przewidziano konkursy z nagrodami rzeczowymi.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA
6.1. Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 3 września 2017 roku będą miały ukończone 8 lat, jednak nie więcej niż 16 lat oraz okażą dokument tożsamości.
6.2. Odbiór pakietu startowego uczestnika możliwy jest wyłącznie osobiście przez prawnego opiekuna uczestnika zawodów po podpisaniu oświadczenia o przejęciu odpowiedzialności za osobę startującą na czas trwania zawodów oraz zgodzie na udział w zawodach.
6.3. Zawodnicy dokonują zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez platformę zgłoszeniową dostępną na stronie internetowej imprezy (ww.palukitour.pl). Zgłoszenie jest potwierdzeniem znajomości regulaminu i jego akceptacji oraz wyrażeniem zgodyna publikację wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy. Uczestnicy i ich opiekunowie prawni wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Mini Pałuki Tour, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji dotyczących imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.

7. OPŁATY STARTOWE
7.1. Wysokość opłaty startowej wynosi 59,00 zł brutto.
7.2. Zwrot opłaty startowej w przypadku rezygnacji

  • Przy zgłoszeniu rezygnacji do 14.08.2017 r. - 50 % wpłaconej kwoty.
  • Przy zgłoszeniu rezygnacji po 14.08.2017 r. - brak możliwości zwrotu wniesionej opłaty.

7.3. Jako data zgłoszenia rezygnacji uznawany jest dzień wysłania wiadomości e-mail na adres Organizatora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7.4. W celu zgłoszenia rezygnacji ze startu nie jest wymagane przedstawienie żadnej dokumentacji, ani uzasadnienia.
7.5. Nie ma możliwości przepisania pakietu na inną imprezę ani kolejny rok.
7.6. Przepisanie pakietu na inną osobę możliwe jest wyłącznie za wiedzą i zgodą Organizatora, jednak nie później niż do dnia 14.08.2017 r.

8. KLASYFIKACJA I POMIAR CZASU
8.1. Wszyscy zawodnicy startują z jednego sektora.
8.2. Każdy z zawodników otrzyma indywidualny chip do pomiaru czasu.
8.3. Zawodników obowiązuje czas brutto. O wyniku zawodów zdecyduje tzw. FOTOFINISH, kolejność przejazdu linii mety przez każdego zawodnika.
8.4. Wśród wszystkich uczestników nagrodzeni zostaną zwycięzcy w kategoriach wiekowych: 8-10; 11-12; 13-14; 15-16.

9. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH
9.1. Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów:
01.09.2017 r. (piątek), godz. 8:00-16:00,
02.09.2017 r. (sobota), godz. 8:00-20:00,
03.09.2017 r. (niedziela), godz. 7:00-9:30.
9.2. W ramach pakietu startowego zawodnik biorący udział w Mini Pałuki Tour otrzyma m.in.: chip do pomiaru czasu, numer startowy, opaskę na rękę uprawniającą do wejścia do strefy zawodnika, worek sportowy, pakiet informacyjny na temat zawodów, prospekty i upominki od sponsorów zawodów oraz koszulkę, a na mecie pamiątkowy medal.

10. ZGŁOSZENIA, LISTA STARTOWA
10.1. Zgłoszenie uczestnictwa możliwe jest wyłącznie poprzez platformę zgłoszeniową dostępną na stronie internetowej www.palukitour.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2017 r.
10.2. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.palukitour.pl każdy zawodnik otrzymuje indywidualny link do płatności.
10.3. Nie ma możliwości zapłacenia za innego zawodnika z użyciem podanego podczas rejestracji linku do płatności.
10.4. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
10.5. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu opłaty startowej (o której mowa w pkt. 7.1.) na konto Organizatora.
10.6. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej wydarzenia.
10.7. Maksymalna liczba uczestników Wyścigu Kolarskiego „Mini Pałuki Tour” wynosi 50.
10.8. Organizator zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapisów przed terminem wskazanym w pkt 10.1 w przypadku osiągnięcia zakładanej liczby uczestników o której mowa w pkt 10.7.


11. UWAGI KOŃCOWE
11.1. Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
11.2. Organizator ma prawo do nieprzyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.
11.3. Uczestnik nieprzestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
11.4. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. oraz odtwarzaczy muzycznych podczas jazdy rowerem na trasie zawodów jest zakazane.
11.5. Zakazuje się używania przystawek czasowych do roweru typu lemond.
11.6. Zakazuje się używania rowerów czasowych.
11.7. Na całej trasie wyścigu obowiązuje zawodników posiadanie zapiętego kasku rowerowego.
11.8. Numer startowy wchodzący w skład pakietu startowego musi być widoczny przez cały czas trwania zawodów.
11.9. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
11.10. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i poczęstunek dla zawodników.
11.11. Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców znajdujących się w pobliżu mety.
11.12. W czasie trwania zawodów opiekę medyczną zapewnia prywatna firma medyczna.
11.13. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
11.14. Opiekun prawny uczestnika ma prawo do zgłoszenia protestu do 2 godzin od dyskwalifikacji bądź ukończenia zawodów.
11.15. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
11.16. Istnieje możliwość wystawienia faktury za dokonaną opłatę startową.
11.17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.
11.18. Uczestnicy zawodów oraz opiekunowie prawni poprzez dokonanie rejestracji uczestnictwa w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) na potrzeby zawodów, wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i odbioru nagród. Administratorem danych jest Organizator. Dane osobowe Uczestników zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, badań rynku i organizacji konkursów marketingowych przez administratora danych, jego partnerów, sponsorów wydarzenia lub trzecich organizacji współpracujących z Organizatorem.

Organizator

 

Współorganizatorzy

      

Patronat

   

 

Skontaktuj się z nami

Lokalna Organizacja Turystyczna PAŁUKI
Plac Wolności 20, 88-400 Żnin
tel. 690 075 041
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Scroll to top